Rug- en Nek-Armtriatlon
Rug- en Nek-Armtriatlon

Cursussen

Rug- en Nektriatlon concept

Binnen FysioNetwerk Nederland werken op landelijk niveau een groot aantal praktijken samen. Een van de doelen hierbij is het samen vorm geven aan de beste therapie en training bij bepaalde specifieke aandoeningen.
Voor een groot aantal aandoeningen zijn inmiddels specifieke programma's ontwikkeld.

Voor u als patient betekent dit, dat u het volgende mag verwachten:
Goede voorlichting over de aandoening, duidelijkheid in duur, intensiteit en de belangrijkste aspecten in de therapie en training, heldere oefeningen voor thuis en resultaatmetingen.

De programma's zijn samengesteld op basis van bestudering van hedendaagse literatuur en op basis van de ervaringen binnen de praktijken van FysioNetwerk Nederland, PhysioNetzwerk Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland.


FysioNetwerk's Rugtriatlon (rugconcept)

Datum: Momenteel vinden geen cursuusen plaats
Plaats: Echos Home Baan Zulu, Otterloseweg 12A, 6732 BS, Harskamp
Referenten: Frits Deemter en Jan Wolters
Kosten: € 180,- incl. BTW catering en materiaal
Cursustijden: Vrijdag: 9.00-17.00 uurs
Aanmelding: Via E-mail: info@fysio-netwerk.com m.v.v. naam , mob. tel. nr.,naam praktijk en adresgegevens van de praktijk. Eventuele dieetwensen aangeven i.v.m. de catering.
Info KNGF: Accreditatie is verleend voor 7 punten voor het deelregister Algemeen fysiotherapeut
Meer Infos: https://www.thieme.de/shop/Orthopaedie-Manuelle-Therapie/Deemter-Wolters-Rueckentraining

Tijdens de cursus zal aandacht gegeven worden aan het op verantwoorde wijze geven van de Rugtriatlon/Nek-armtriatlon training en het werken met de bijbehorende software. De 4 belangrijke blokken die in deze module aan de orde komen zijn:

  1. Theoretische achtergronden van aspecifieke lage rugklachten en het Triatlonconcept.
  2. Praktisch trainen van de testen, trainingsvormen en lokale stabilisatietraining.
  3. Achtergronden en praktijk van begeleiding bij chronische - en recidiverende rugklachten.
  4.  Werken met de achterliggende software: de Therapie Manager

Als voorbereiding op de cursus is het van belang om te experimenteren met de Triatlon software:
De zogenaamde Therapie Manager
Uiterlijk 1 week voor de cursus ontvangt u een herinnering met routebeschrijving naar de cursuslocatie.
Indien uw praktijk nog niet is vrijgeschakeld voor de Rugtriatlon/Nek-armtriatlon wordt deze nu opengesteld.

Op de cursusdag zelf wordt het overige cursusmateriaal uitgereikt.

Aanbevolen literatuur:

* The Back Pain Revolution, Waddell, 1999. ISBN: 0443-06-39-8
* Rückentraining, Deemter / Wolters, 2012. ISBN: 9783131650610

Rugtriatlon, voor een duurzaam belastbare rug
Verder naar...

Aanbevolen literatuur:
* The Back Pain Revolution, Waddell, 1999. ISBN: 0443-06-39-8
* Rückentraining, Deemter / Wolters, 2012. ISBN: 9783131650610

Verder naar...
Therapie Manager

Begeleidende software voor een dynamische rugtriatlon

Verder naar...